Dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

Thời gian đào tạo lý thuyết, thực hành lái xe ô tô là 3 tháng

Dịch vụ đào tạo Lái xe

Thời gian đào tạo lý thuyết, thực hành lái xe ôtô là 3 tháng

Mức Phạt Vi Phạm Giao Thông Thường Gặp Ở Người Mới Lái Xe Ô Tô

1. các lỗi vi phạm giao thông thường gặp nhất.

 1. Không thắt dây an toàn

 2. Chở người trên xe mà người đó không thắt dây an toàn tại vị trí được trang bị dây an toàn

 3. Người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn

 4. Không mang theo giấy phép lái xe

 5. Không mang theo giấy đăng ký xe

 6. Không có giấy đăng ký xe

 7. Không có giấy phép lái xe

 8. Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự

 9. Có giấy phép lái xe nhưng hết hạn dưới 6 tháng

 10. Chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h

 11. Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến dưới 20km/h

 12. Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35km/h

 13. Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35km/h

 14. Chạy quá tốc độ quy định trên 35km/h

 15. Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/01 lít khí thở

 16. Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/01 lít khí thở.

 17. Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở

 18. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

 19. Xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng

 20. Xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định

 21. Dùng tay sử dụng điện thoại di động

 22. Vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng

 23. Dừng, đỗ xe không có tín hiệu cho phương tiện khác biết

 24. Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ tại nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ

 25. Không đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi

 26. Bật đèn chiếu xa trong khu dân cư, đô thị

 27. Không bật đèn khi trời tối từ 19h hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau

 28. Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định

 29. Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định gây tai nạn giao thông

 30. Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

 31. Đi ngược chiều, lùi xe trên đường cao tốc

 32. Gây tai nạn bỏ trốn

 33. Lùi xe ở đường một chiều

 34. Chuyển hướng nhưng không có tín hiệu xi nhan báo hướng rẽ

 35. Lùi xe không có tín hiệu xi nhan báo trước

 36. Không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn

 37. Vượt xe trong hầm đường bộ không đúng quy định

 38. Vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt

 39. Đè vào vạch liền đường hai chiều, vạch liền trên cầu, vạch xương cá, vạch khi dừng đèn đỏ

 40. Bấm còi trong đô thị/khu đông dân cư từ 22h đến 05h sáng hôm sau

 41. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường

Lỗi vi phạm giao thông thường gặp hiện nay.

 

2. Tổng hợp mức phạt vi phạm giao thông thường gặp đối với ô tô.

STT​

LỖI

MỨC PHẠT HÀNH CHÍNH ​

MỨC PHẠT BỔ SUNG (NẾU CÓ)​

1​

Không thắt dây an toàn

800.000 – 1.000.000 đồng

 

2​

Chở người trên xe mà người đó không thắt dây an toàn tại vị trí được trang bị dây an toàn

800.000 – 1.000.000 đồng

 

3​

Người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn

300.000 – 500.000 đồng

 

4​

Không mang theo giấy phép lái xe

200.000 – 400.000 đồng

Tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày

5​

Không mang theo giấy đăng ký xe

200.000 – 400.000 đồng

 

6​

Không có giấy đăng ký xe

2.000.000 – 3.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng

Tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày

7​

Không có giấy phép lái xe

10.000.000 – 12.000.000 đồng

Tạm giữ phương tiện đối đa 7 ngày

8​

Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự

400.000 – 600.000 đồng

 

9​

Có giấy phép lái xe nhưng hết hạn dưới 6 tháng

400.000 – 600.000 đồng

Tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày

10​

Chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h

800.000 – 1.000.000 đồng

 

11​

Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến dưới 20km/h

3.000.000 – 5.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng

12​

Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35km/h

6.000.000 – 8.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng

13​

Chạy quá tốc độ quy định trên 35km/h

10.000.000 – 12.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng

14​

Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/01 lít khí thở.

6.000.000 – 8.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 10 – 12 tháng

Tạm giữ xe tối đa 7 ngày

15​

Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/01 lít khí thở.

16.000.000 – 18.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 16 – 18 tháng

Tạm giữ xe tối đa 7 ngày

16​

Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở

30.000.000 – 40.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 22 – 24 tháng

Tạm giữ xe tối đa 7 ngày

17​

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

30.000.000 – 40.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 22 – 24 tháng

Tạm giữ xe tối đa 7 ngày

18​

Xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng

2.000.000 – 3.000.000 đồng

 

19​

Xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định

2.000.000 – 3.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng

20​

Dùng tay sử dụng điện thoại di động

2.000.000 – 3.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng

21​

Vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng

4.000.000 – 6.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng

22​

Dừng, đỗ xe không có tín hiệu cho phương tiện khác biết

300.000 – 400.000 đồng

 

23​

Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ tại nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ

200.000 – 400.000 đồng

 

24​

Không đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi

400.000 – 600.000 đồng

Nếu gây tai nạn giao thông bị tước bằng từ 2 – 4 tháng

25​

Bật đèn chiếu xa trong khu dân cư, đô thị

800.000 – 1.000.000 đồng

 

26​

Không bật đèn khi trời tối từ 19h hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau

800.000 – 1.000.000 đồng

 

27​

Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định

4.000.000 – 6.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng

28​

Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định gây tai nạn giao thông

10.000.000 – 12.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng

29​

Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

4.000.000 – 8.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng

30​

Đi ngược chiều, lùi xe trên đường cao tốc

16.000.000 – 18.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 5 – 7 tháng

Giữ xe tối đa 7 ngày

31​

Gây tai nạn bỏ trốn

200.000 – 40.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 3 – 24 tháng

32​

Lùi xe ở đường một chiều

800.000 – 1.000.000 đồng

 

33​

Chuyển hướng nhưng không có tín hiệu xi nhan báo hướng rẽ

800.000 – 1.000.000 đồng

 

34​

Lùi xe không có tín hiệu xi nhan báo trước

800.000 – 1.000.000 đồng

 

35​

Không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn

10.000.000 – 12.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng

36​

Vượt xe trong hầm đường bộ không đúng quy định

1.000.000 – 2.000.000 đồng

 

37​

Vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt

3.000.000 – 5.000.000 đồng

 

38​

Đè vào vạch liền đường hai chiều, vạch liền trên cầu, vạch xương cá, vạch khi dừng đèn đỏ

300.000 – 400.000 đồng

Nếu gây tai nạn tước GPLX 2 – 4 tháng

39​

Bấm còi trong đô thị/khu đông dân cư từ 22h đến 05h sáng hôm sau

300.000 – 400.000 đồng

 

40​

Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường

300.000 – 400.000 đồng

 

 

3. Những lưu ý tránh vi phạm giao thông đường bộ.

a. Chú ý quan sát biển báo giao thông.

Để tránh vi phạm các lỗi cơ bản, tài xế nên tập thói quen quan sát biển báo trên đường, vì hầu hết các quy định tham gia giao thông đều được chỉ dẫn rõ ràng trên các biển báo này. Một bí kíp lái xe bạn cần lưu ý là đừng nghĩ nếu đường không có CSGT thì không sao, vì hiện nay, rất nhiều cung đường ở nhiều tỉnh thành đã gắn camera giám sát, do đó bạn hoàn toàn có thể bị “phạt nguội” nếu vi phạm luật lệ giao thông.

Vì vậy, hãy quan sát các biển báo tốc độ giới hạn để tránh vi phạm “lỗi tốc độ”, quan sát các biển cấm quay đầu, cấm đậu, biển báo quy định làn đường… để tránh các lỗi bị phạt tiền không đáng có.

Biển báo tín hiệu giao thông.

b. Chú ý việc thu phí tự động không dừng (ETC)

Hiện nay, hầu hết các trạm thu phí trong nước đã có làn đường dành riêng cho các xe thu phí tự động không dừng (ETC), đồng thời có biển chỉ dẫn rõ ràng. Do đó, nếu bạn chưa có thẻ ETC hoặc đã dán thẻ ETC nhưng chưa nạp tiền vào tài khoản thì không được đi nhầm vào làn ETC vì có thể bị phạt hành chính từ 1-2 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng.

c. Kiểm tra thời hạn của các loại giấy tờ xe

Các bác tài ô tô nên thường xuyên kiểm tra thời hạn của các loại giấy tờ xe ô tô, tránh trường hợp bị xử phạt do giấy tờ xe hết hạn khi bị kiểm tra.  

 • Khi giấy phép lái xe hay giấy đăng kiểm gần hết hạn, bạn nên làm thủ tục xin cấp phép lại từ sớm. Trong trường hợp giấy tờ mới chưa có mà giấy tờ cũ đã hết hạn thì khi lưu thông trên đường, bạn vẫn có thể bị xử phạt.

 • Nếu chưa có bảo hiểm TNDS ô tô bắt buộc hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm đã hết hạn, bạn có thể mua bảo hiểm ô tô online nhanh chóng, dễ dàng trên Saladin. Hiện nay, mua và lưu trữ giấy tờ bảo hiểm ô tô online đang là bí kíp lái xe “xu hướng” được các tài xế ô tô ưa chuộng vì không cần mang theo giấy tờ cầu kỳ, tránh trường hợp quên giấy tờ. Saladin chính là nền tảng bảo hiểm công nghệ hiện đại và tiện lợi giúp bạn có thể thực hiện toàn bộ các thao tác mua bảo hiểm ô tô ngay trên website hoặc app điện thoại, từ so sánh – chọn mua – thanh toán – yêu cầu bồi thường – chat với tư vấn viên và lưu giữ giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô.

d. Nắm vững kiến thức luật giao thông đường bộ.

 Thông qua sách, báo, phương tiện truyền thông…

 

Xem thêm: Quy trình học lái xe ô tô hiện nay.

Quý học viên cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ:

Trung Tâm Đào Tạo lái xe ô tô

Văn Phòng: 106 Đường 34, P, Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM.

Hotline : 0938.369.398

Email: ttdaylaixeoto@gmail.com

Thông tin hữu ích

HOTLINE
0938.369.398
Chúng tôi trên Social

Copyright 2019 @ All Rights Reserved.

0938.369.398